Sóng gió ngoài ấy

SÓNG GIÓ NGOÀI ẤY

Tên gốc: Ngoại giao phong vân

Tác giả: Xuân Khê Địch Hiểu

Nhân vật chính: Dung Bùi, Cao Cạnh Đình

Nhân vật phụ: Lâm Tĩnh Tuyền

Thể loại: trọng sinh xuyên việt, hiện đại, thâm tình trung khuyển công X mặt nóng tâm lạnh trọng sinh tra thụ, gương vỡ lại lành, 1 x 1, HE

Raw: Gekkabijin

Edit: Chippooo

Ngày tiến hành: 10/10/2017

VĂN ÁN

Dung Bùi luôn đối xử với Cao Cạnh Đình rất tốt.

Chỉ cần Cao Cạnh Đình nói “A Bùi, mau giúp đỡ tôi”, Dung Bùi sẽ giúp anh giải quyết tốt hậu quả.

Chỉ cần Cao Cạnh Đình nói “A Bùi, tôi thích em ấy”, Dung Bùi sẽ thay anh bày mưu tính kế.

Thế nhưng ngay tại lúc Cao Cạnh Đình cảm thấy sự nghiệp và tình cảm đều viên mãn, Dung Bùi nói với anh: “Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.”

Trong nháy mắt đó, Cao Cạnh Đình mới đột nhiên phát hiện, Dung Bùi vẫn là người chưa bao giờ được quan tâm tới, cũng chưa bao giờ cùng anh thân cận.

MỤC LỤC

Chương 1        Chương 2        Chương 3        Chương 4

Chương 5        Chương 6        Chương 7        Chương 8

Chương 9        Chương 10        Chương 11        Chương 12

Chương 13        Chương 14        Chương 15        Chương 16

Chương 17        Chương 18        Chương 19        Chương 20

Chương 21        Chương 22        Chương 23        Chương 24

Chương 25        Chương 26        Chương 27        Chương 28

Chương 29        Chương 30        Chương 31        Chương 32

Chương 33        Chương 34        Chương 35        Chương 36

Chương 37        Chương 38        Chương 39        Chương 40

Chương 41        Chương 42        Chương 43        Chương 44

Chương 45        Chương 46        Chương 47        Chương 48

Chương 49        Chương 50        Chương 51        Chương 52

Chương 53        Chương 54        Chương 55        Chương 56

Chương 57        Chương 58        Chương 59        Chương 60

Chương 61        Chương 62        Chương 63        Chương 64

Chương 65        Chương 66        Chương 67        Chương 68

Chương 69        Chương 70        Chương 71        Chương 72

Chương 73        Chương 74        Chương 75        Chương 76

Chương 77        Chương 78        Chương 79       Chương 80

Chương 81        Chương 82        Chương 83        Chương 84

Chương 85        Chương 86        Chương 87        Chương 88

Chương 89        Chương 90        Chương 91        Chương 92

Chương 93        Chương 94        Chương 95        Chương 96

Chương 97        Chương 98        Chương 99        Chương 100

Chương 101        Chương 102        Chương 103        Chương 104

Chương 105        Chương 106        Chương 107        Chương 108

Chương 109        Chương 110        Chương 111        Chương 112

Chương 113        Chương 114        Chương 115        Chương 116

Chương 117        Chương 118        Chương 119        Chương 120

Chương 121        Chương 122        Chương 123        Chương 124

Chương 125        Chương 126        Chương 127        Chương 128

Chương 129        Chương 130        Chương 131        Chương 132

Chương 133        Chương 134        Chương 135        Chương 136

Chương 137        Chương 138        Chương 139        Chương 140

Chương 141        Chương 142        Chương 143

_KẾT THÚC_

_WORD_