Nhập vai

NHẬP VAI

Tác giả: Đồng Tử

Edit: Redbeanmonster

Beta: Chippooo

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, 2 CP, ngôi sao lớn công x diễn viên hành động thụ, bác sĩ tâm lý công x nhà giám định nghệ thuật thụ, 1×1, niên hạ, HE.

MỤC LỤC

Để tiện cho các bạn theo dõi thì mình xin phép được chú thích:

– Các chương lẻ như 1, 3, 5,… kể về cp Chân Tâm x Trương Chuẩn (diễn viên x diễn viên)

– Các chương chẵn như 2, 4, 6,… kể về cp Phương Sí x Cao Chuẩn (bác sĩ x bệnh nhân)

Cp Phương Sí x Cao Chuẩn chính là nhân vật trong bộ phim mà Chân Tâm đóng cùng với Trương Chuẩn.

Chương 1.1          Chương 1.2          Chương 2.1          Chương 2.2

Chương 3             Chương 4.1          Chương 4.2          Chương 5.1

Chương 5.2          Chương 6.1          Chương 6.2          Chương 7.1

Chương 7.2          Chương 8.1          Chương 8.2          Chương 9.1

Chương 9.2          Chương 10.1        Chương 10.2        Chương 11.1

Chương 11.2        Chương 12.1        Chương 12.2        Chương 13.1

Chương 13.2        Chương 14.1        Chương 14.2        Chương 15.1

Chương 15.2        Chương 16.1        Chương 16.2        Chương 17.1

Chương 17.2        Chương 18.1        Chương 18.2        Chương 19.1

Chương 19.2        Chương 20.1        Chương 20.2      Chương 21.1

Chương 21.2        Chương 22.1        Chương 22.2        Chương 23.1

Chương 23.2        Chương 24.1        Chương 24.2        Chương 25.1

Chương 25.2        Chương 26.1        Chương 26.2        Chương 27.1